Passipilotti toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (KieVi) ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) kanssa. Suomi vieraana kielenä -yliopisto-opettaja Jenni Laine otti yhteyttä TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijaan Satu Nurmeen ja sitten alkoikin tapahtua! Satu Nurmi kontaktoi yliopiston lähellä olevia yrityksiä ja sai lopulta jopa 11 yhteistyötahoa kokeiluun mukaan. Yhteistyötahot olivat K-Market Puhakka, Campus Sport, Unica, Turun ylioppilaskyläsäätiö, Turun yliopiston kirjasto, Turun kaupunginkirjasto, YTHS, Kansallinen kirjakauppa, Ekotori, Three Beers ja Portti. Tämän jälkeen Jenni Laine suunnitteli passin sisällön ja TYYn tiedottaja Frida Pessi printtipassin graafisen ulkoasun. TYY kustansi ja painatti passit kokeilua varten.

Passia pilotoitiin Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa kolmella Jenni Laineen kurssilla: Alkeiskurssilla I (taso A1), Alkeiskurssilla II (taso A1.2) ja Teksti- ja sanastokurssilla (taso A2-B1). Kaikilla kursseilla opiskelijoiden tehtävä oli sama: heidän piti kerätä 10 merkintää suomen kielen puhumisesta syksyn aikana. Alkeiskurssi II:n opiskelijat kävivät ekskursioilla oppituntien päätteeksi useassa passipaikassa, koska hypoteesi oli, että passi toimii parhaiten juuri kyseisellä kurssilla. Opettaja oli mukana auttamassa opiskelijoita ja havainnoimassa asiointitilanteita. Oli hienoa nähdä opiskelijoiden innostus, jännitys ja se hetki, kun kommunikaatio onnistui ja viesti meni perille. Voiko parempaa tunnetta kielen käyttämisestä tullakaan! Oli erityisen tärkeää, että yhteistyötahoja kannustettiin käyttämään helppoa selkosuomea asiointitilanteissa, jotta opiskelijoille jäi myönteinen kokemus suomen kielen puhumisesta.

Alkeiskurssilla I ja Teksti- ja sanastokurssilla passia käytettiin lisäresurssina ja se oli tarkoitettu enemmän opiskelijan itsenäiseen käyttöön. Teksti- ja sanastokurssille passin sisältö oli liian helppoa, kuten oletettiinkin. Alkeiskurssilla I puolestaan osa opiskelijoista jätti passin suorittamatta esim. kiireen takia. Tämän perusteella opiskelija saakin passista parhaimman hyödyn, kun sitä käytetään osana kurssia ja opiskelija sitoutetaan sen käyttöön.

Syyslukukauden päätteeksi passit kerättiin opiskelijoilta tilastointia ja merkintöjen tarkistamista varten pois. Porkkana (suomen kielen puhumisen lisäksi!) oli se, että opiskelijat saivat lisäpisteitä tentissä tai suullisen kokeen suoritettua, kun palauttivat passit opettajalle tarkistusta varten.

Passimerkintöjä