MITÄ & MIKSI?

Suomipassi oli alun perin paperinen vihko, johon oli koottu suomeksi ja englanniksi perusfraaseja, joita alkeistason suomenoppija tarvitsee arkipäivän asiointitilanteissa. Nimi Suomipassi tulee siitä, että opiskelijoiden tehtävänä oli kerätä syksyn 2017 pilotin aikana leimoja passeihinsa puhumalla suomea. Fraasit ja asiointipaikat valittiin erityisesti yliopistossa opiskelevan vaihto- ja tutkinto-opiskelijan tarpeita ajatellen. Opiskelijat kävivät esimerkiksi Unican ruokalassa, TYYn toimistossa, TYSin toimistossa tai yliopiston kirjastossa ja henkilökunta antoi merkinnät suomen puhumisesta. Kurssin lopuksi opiskelijat palauttivat passit ja saivat joko pisteitä lopputenttiä varten tai korvattua suullisen tentin, mikäli he olivat keränneet tarpeeksi merkintöjä. Vastaavanlaista ideaa (s. 48 alkaen) on käytetty Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Suunnittelija Jenni Laine:

Suomipassi syntyi, koska halusin antaa opiskelijoilleni jotakin konkreettista ensiapua englannin kielen kuplan puhkaisemiseen. Opiskelijoidemme haasteena, yllättävää kyllä, on se, että he eivät pääse käyttämään suomea arkipäivän asiointitilanteissa, koska kieli vaihdetaan usein englantiin. Englantiin vaihtamalla arkinen asia tulee hoidettua, mutta se ei valitettavasti edesauta opiskelijan suomen kielen kehittymistä. On tärkeää huomata, että suomen kielen ei tarvitse olla täydellistä, jotta sitä voisi käyttää tai ymmärtää. Puhekumppanin kanssa kannattaakin jutella aluksi siitä, mitä kieltä halutaan käyttää: suomea, selkosuomea vai sekaisin suomea ja englantia? Jos suomenoppija ei koskaan pääse käyttämään suomea, alkeiskursseilla syttynyt palava halu suomen kielen oppimiseen tukahtuu. Jos opiskelija jää Suomeen pidemmäksi aikaa, suomen kielen osaaminen on työ- ja arkielämää ajatellen välttämätöntä.

Suomipassin tavoitteena on, että kansainvälinen opiskelija tuntisi olonsa tervetulleeksi, kokisi arkipäivän asiointiympäristönsä myönteisenä ja uskaltaisi käyttää suomea sitä tarvitessaan sekä viihtyisi uudessa kotikaupungissaan entistä paremmin. Kun opiskelija onnistuu suomea puhuessaan, hänelle tulee tunne siitä, että hänkin on osa kampusalueen ja sen lähiseudun yhteisöä.

Lämpimät kiitokset kaikille projektiin tavalla tai toisella osallistuneille henkilöille ja erityisesti syksyn 2017 opiskelijoille ja yhteistyöyrityksille!