1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
20014 TURUN YLIOPISTO

Yhteyshenkilö: Jenni Laine; jrenie@utu.fi
Tietosuojavastaava: Camilla Engman; dpo@utu.fi

2. Rekisterin nimi

Suomipassi-sovelluksen rekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Suomipassi-sovellus käyttää henkilötietoja autentikoitumiseen.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös:

 • Opiskelijan liittämiseen järjestelmään
 • Opiskelijoiden autentikoimiseen
 • Yksittäisten opiskelijoiden suoritusten seuraamiseen ja saavutusten huomioimiseen

4. Käsittelyperuste

Henkilön suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Sovelluksen käyttäjiltä kerätään seuraavat tiedot:

 • Rekisteröidyt käyttäjät: nimi, oletuskieli (sovelluksen), sähköpostiosoite ja opiskelijanumero
 • Sovelluksen käyttötiedot: merkityn suorituksen sijainti ja aika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan häneltä itseltään

Tietoa voidaan kerätä myös sovelluksen käytöstä:

 • Yhteystiedot tallennetaan rekisteröitymisen tai Google/Facebook-kirjautumisen yhteydessä
 • Sijaintitiedot aikaleimalla tallennetaan käyttäjän merkitessä sovelluksessa fraasi suoritetuksi

7. Säilytysaika

Tiedot poistetaan kun käyttäjä sitä pyytää tai käyttäjän valitessa Suomipassi-sovelluksen käyttäjävalikosta ”Remove user account” ja vahvistaa poistamisen.

8. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen julkisuus

Kaikki järjestelmään talletetut henkilötiedot ovat salaisia.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet Suomipassi-sovelluksella tallennettuun henkilötietoon:

 • Oikeus tutkia itseään koskevaa henkilötietoa
 • Oikeus poistaa henkilötietonsa
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä
 • Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittely
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Edellämainituissa asioissa yhteys otetaan rekisterin yhteyshenkilöön

11. Rekisterin suojaus

Henkilötietoa sisältävän järjestelmän käyttö on rajattu Suomipassi-palvelinten ylläpitäjille. Ylläpitäjät saavat säännöllisesti tietosuojakoulutusta ja tietosuojajärjestelyt auditoidaan säännöllisesti. Opettajat näkevät kursseille ilmoittautuneista opiskelijoista nimen, sähköpostiosoitteen ja opiskelijanumeron sekä fraasikohtaisen suoritusmerkinnän, paikan ja ajan. Tietoa tallennetaan palvelimille ja tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä menetelmillä.